Κρυσταλλοποίηση

AP-K3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:0,75L5L10L
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνθετο γυαλιστικό κερί για χρήση σε συνδυασμό με το υγρό κρυσταλλοποίησησς AP-K2. Τονίζει και αναδεικνύει τους χρωματισμούς των μαρμάρων ενώ παράλληλα προστατεύει και γυαλίζει.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ:
  • ΜΑΡΜΑΡΑ
  • ΓΡΑΝΙΤΕΣ
  • ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ
  • ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟ
  • ΜΩΣΑΪΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

25 – 35 m2/L Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται σε μια επίστρωση του υλικού.

Μορφή:Υγρό
Χρώμα:Κίτρινο Διαφανές
Οσμή:Διαλύτη
Πυκνότητα στους 20°C:1,3 gr/cm3
pH (στους 25°C):Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης:Δ/Ε °C
Σημείο πήξης:3 °C
.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα προσεκτικά. Τυλίξτε το ατασαλόμαλλο κυκλικά δημιουργώντας έναν δίσκο ίδιας διαμέτρου με αυτήν της μηχανής ή χρησιμοποιείστε έτοιμο δίσκο ατσαλόμαλλου. Μετά από τη χρήση του AP-K2. Σε στεγνή επιφάνεια ρίξτε ή ψεκάστε το υγρό (2 με 3 ψεκασμοί/m2) ή (1 καπάκι/m2). Απλώστε το υγρό με την περιστροφική μηχανή κάνοντας αργές κινήσεις από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω μέχρι να στεγνώσει το υγρό. Μην δουλεύετε σε περισσότερα από 2 m2 τη φορά.